POZVÁNKA: Jednání shromáždění starostů Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK

20.06.2016 19:30

P O Z V Á N K A

V souladu s článkem XVI. Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v sále pohostinství v Narysově

 v úterý 28. června 2016 od 20:00 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Zahájení a kontrola přijatých rozhodnutí,
  2. Odstoupení místopředsedy,
  3. Změna sídla svazku,
  4. Schválení závěrečného účtu obce a zprávy auditora za rok 2015,
  5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015,
  6. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek,
  7. Návrh na změnu PD - změna gravitačních tras na trasy tlakové v celém rozsahu stávajícího projektu,
  8. Informace o stavu společného projektu odkanalizování,
  9. Návrh investic na vyřazení,
  10. Návrh na poskytnutí elektronické dokumentace aktuálního projektu včetně kanalizačních přípojek v katastru obce Třebsko (papírově i elektronicky) obci Třebsko jako řádnému členu Svazku,
  11. Návrh zániku členství obce Třebsko ve svazku k 30. 6. 2016,
  12. Informace o odstoupení obce Modřovice z alternativního projektu přípravy vybudování tlakové kanalizace v obci,
  13. Nové možnosti odkanalizování obcí bez obce Třebsko, 
  14. Nabídka obce Třebsko členským obcím svazku,
  15. Různé,
  16. Diskuze.

 

 

Zdeněk Strnad, předseda Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Ve Vysoké u Příbramě, dne 20. 6. 2016