Úřední deska

03.11.2017 09:48

SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVEK 2017

SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVEK   Z rozpočtu obce bude jako každý rok poskytnut finanční jednorázový příspěvek sociálně slabším občanům s trvalým bydlištěm v obci Vysoká u Příbramě. Písemnou žádost je třeba podat do pátku 1.12.2017 Žádost s odůvodněním předejte komukoliv ze...
Celý článek
25.10.2017 20:21

POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce - 1. 11. 2017 od 20:00 hod.

P O Z V Á N K A V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě ve středu 1. listopadu 2017 od 20:00...
Celý článek
21.10.2017 20:12

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 - VÝSLEDKY

08-Výsledky.pdf (334692)
Celý článek
18.10.2017 19:29

Sběr nebezpečného odpadu, 25. 10. 2017

Celý článek
18.10.2017 19:28

Sběr elektroodpadu, 22. 10. 2017

Celý článek
09.10.2017 14:58

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Vysoká u Příbramě podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  a doplnění   některých   dalších   zákonů,   ve   znění  pozdějších   předpisů (dále jen...
Celý článek
04.10.2017 14:53

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČESKÉ REPUBLIKY

Obecní úřad Vysoká u Příbramě    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČESKÉ REPUBLIKY   Starosta obce Vysoká u Příbramě podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  a...
Celý článek
06.10.2017 19:11

Sběr železného šrotu - neděle 22.10.2017 v 15:00 hod.

  PROBĚHNE V OBCI  SBĚR  ŽELEZNÉHO  ŠROTU   POŘÁDÁ HASIČSKÝ SBOR VYSOKÁ Děkujeme za přispění do naší pokladny.   Žádáme občany o přípravu sběru těsně před 15 hodinou, aby nedošlo k odcizení.
Celý článek
06.10.2017 18:59

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - středa 25.10.2017

Kdy: ve středu 25. 10. 2017 Kde: jeden kontejner bude přistaven před obecním domem a druhý bude ve spodní části obce „u kapličky“   UPOZORNĚNÍ: Do kontejneru se nesmí odkládat nebezpečné odpady, stavební odpad ve větším množství a odpady, které lze likvidovat jinak! NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD...
Celý článek
18.09.2017 23:26

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Vysoká u Příbramě

Veřejná vyhláška_ÚPn-Vysoká u Příbramě.pdf (320293) ÚPn- ČÁST VÝROKOVÁ.pdf (1371219) ÚPn-ČÁST ODŮVODNĚNÍ.pdf (1791833) ÚPn-Vyhodnocení vlivů URÚ.pdf (857343) ÚPn-SEA-Vyhodnocení vlivu na ŽP.pdf (9510188)   1_ZČ_Vysoká u Příbramě.pdf (587855) 2_HV_Vysoká u Příbramě.pdf (945291) 3_VPS_Vysoká u...
Celý článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>