Náves

20.09.2011 09:40

2. ročník MEMORIÁLU JOSEFA NĚMCE

2. ročník MEMORIÁLU JOSEFA NĚMCE se konal v obci dne 17/9/2011 v odpoledních hodinách. Ze

zúčastněných 6 družstev SDH z okolních obcí si první místo vybojovali s rekorním časem 16,73s

místní hasiči a tím získali vedle prvního místa i putovní pohár MEMORIALU JOSEFA NĚMCE, který

je k vidění v místním hostinci. Více fotek z povedené sobotní akce bude zveřejněno v sekci

"Hasičský sbor" již brzy.

Jménem ZO děkujeme SDH ve Vysoké za výbornou representaci!

Celý článek
18.09.2011 19:55

POZVÁNKA / Na kole po Fabiánově naučné stezce

Dovolte nám pozvat všechny, kdo mají rádi podbrdskou přírodu a obce v jejím okolí na putování na kole po nedávno otevřené Fabiánově naučné stezce, kterou realizoval náš Svazek obcí Podbrdského regionu.

Tento výlet se koná tuto neděli dne 25. 9. 2011, kdy za účasti starostů a zastupitelů obcí, které jsou v našem Svazku, tedy Vysoké u Příbramě, Lázu, Bohutína, Podlesí, Příbrami, Obecnice, Drahlína, Sádku, Lhoty u Příbrami, Trhových Dušníků, Bratkovic, Čenkova, Ohrazenic a Křešína proběhne zahájení výletu v 9.00 na počátku naší stezky ve Vysoké u Příbrami u hostince U Cempírka s tím, že o hodinu později po skromné návštěvě památníku Antonína Dvořáka na počátku naší trasy budeme putovat dále směrem na Bohutín, Podlesí, Lhotu, Trhové Dušníky a Bratkovice až do Křešína.

Všichni si tak mohou naši stezku prohlédnout a seznámit se s její podobou a našimi obcemi. Kdo se obává, že celý výlet, který bude odpoledne ukončen v Křešíně nezvládne, může přistoupit kdekoli na Stezce, nebo se z ní naopak odpojit. Pro ty, kteří se připojí cestou, můžeme nabídnout orientační časy našeho průjezdu s místy nástupu. V 10.45 bychom měli minout hráz Vysokopeckého rybníka při vstupu do lesoparku, v 11.15 o obecního úřadu v Podlesí v 11.45 na návsi ve Lhotě u Příbrami, ve 12.00 v Trhových Dušníkách u trati směrem na Bratkovice a 12.30 na nměstí TGM v Bratkovicích. Plánovaný příjezd do Křešína tak je plánován na 15.00.

Během cesty bude pochopitelně prostor pro občerstvení, rádi si starostové a zástupci obcí s Vámi popovídají o Vašich starostech.

Ing. Martin Matuna

Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu

 

PS: pro doplnění k níže uvedené pozvánce bych rád doplnil, že pro zpáteční cestu byla zorganizována malá úleva a to úsek z Jinec do Příbrami je možné překonat vlakem, kde bude připojen vagón pro přepravu jízdních kol (cca 30ks). Vlak ze stanice Jince odjíždí v 16:44hodin, cena za kolo je ČD účtována ve výši 50 Kč + jízdné 23 Kč.

Celý článek
07.09.2011 00:14

KLÍČOVÝ DOPIS PRO PREMIÉRA: bitva obcí za RUD začíná!

Z událostí posledních dní vyplývá, že nemůžeme dále čekat. Rozpočtové určení daní (RUD) je pro nás, zástupce 6241 obcí v naší zemi na dlouho dobu poslední nadějí, jak dosáhnout odstranění diskriminace našich občanů nemravně vysokým rozdílem mezi příjmy čtyř největších měst a zbytku naší země.
Vyčerpali jsme všechny možnosti, které za čtyři roky boje o změnu k lepšímu byly, nyní hrajeme vabank. Osud novely zákona o změně RUD ve prospěch 6241 obcí a měst v naší zemi je v rukou politických lídrů v čele s premiérem Nečasem.

Jménem obce zasíláme dopis panu premierovi také! Celé znění naleznete zde (209,9 kB)

 

Celý článek
06.09.2011 12:49

Zpravodaj venkova - 9/2011

V 9. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- Boj o naše peníze začíná! Upozorňuje předseda SPOV ČR Eduard Kavala. Vláda bude projednávat změnu rozpočtového určení daní.
- Vesnice roku 2011 jde do finále. Komise právě vybírá vítěze. Znám bude už 10. září.
- Vize venkova: Potřebuje větší prostor. Klíčoví aktéři debatovali na Zemi živitelce o budoucnosti politiky pro venkov po roce 2013
- Založili jsme národní síť na Slovensku. Teď chceme spolupracovat s tou českou. Rozhovor s Andreou Hradiskou, předsedkyní NSS MAS
- Národní síť MAS ČR řeší rozšíření metody LEADER do "bílých míst" a nové opatření pro regiony na „osvojování schopností MAS“
- SZIF podpořil 32 nových projektů spolupráce, z toho devět česko-slovenských

 

více na: Zpravodaj č.9/11

Celý článek
05.09.2011 11:55

Obec se stala členem Svazku obcí Podbrdského regionu

Na valné hromadě SOPR konané dne 1/9/2011 se obec stala členem SOPR.

Co je to SOPR?

Svazek obcí Podbrdského regionu (SOPR) je ustanoven jako pracovní a iniciativní skupina na podporu a koordinaci prací při obnově a rozvoji regionu. V současnosti jsou ve Svazku sdruženy tyto obce: Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Lhota u Příbramě, Obecnice, Sádek, Trhové Dušníky, Bratkovice, Čenkov, Ohrazenice, Křešín, Vysoká u Příbramě a Drahlín.

 

Základní cíle.

Vytvářet podmínky pro spolupráci v rámci mikroregionu Podbrdska při obnově regionu, zajistit celoplošné zmapování problémů a nalezení nejvýhodnějšího způsobu jejich odstranění, propagovat daný region a získávat mu vážnost ve společenském povědomí i u státních institucí, pečovat o obnovu a prohloubení společenského a duchovního života.

 

 Historie:

Svazek obcí Podbrdského regionu vznikl z původního Sdružení podbrdského regionu, které bylo registrováno od roku 1994. Svoji historii však začalo mnohem dříve. Velká většina starostů po prvních komunálních volbách v roce 1991 byla nových a zcela nezkušených v této práci. Všichni cítili potřebu se scházet a vyměňovat si zkušenosti z každodenního provozu obce, ale z ostatních oblastí například legislativy, stavebnictví a mnoha dalších. To byl v té době hlavní důvod, proč založit toto sdružení. Všichni hledali jsme společného jmenovatele, který by všechny spojoval. Pro náš region je hlavní dominantou Litavka a Brdy - proto tedy SDRUŽENÍ OBCÍ PODBRDSKÉHO REGIONU V POVODÍ LITAVKY, nyní Svazek obcí Podbrdského regionu. Ten byl rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem vnitřních věcí 10.12. 2003 zapsán do registru svazků obcí pod číslem registrace 66/ 2002/ Pb.

 

více informací naleznete na www.podbrdsko.com/

 

Celý článek
31.08.2011 22:38

Pozvání na slavnost Via Nova

Jménem RRA Šumava,o.p.s. (Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.) zastoupenou panem Vladimírem Silovským si Vás dovolíme tímto pozvat na malou slavnost předání nově proznačené přeshraniční poutní stezky Via Nova poutníkům, jež se bude konat příští neděli 11. září na prostranství u hotelu Alpská vyhlídka v Bučině u Kvildy. Podrobnosti akce jsou obsaženy v příložené pozvánce.

V hektice událostí letošního šumavského léta i našeho života obecně bychom Vás rádi pozvali k akci, jež by již svojí podstatou, nabídkou putování krajinou s duchovním podtextem, alespoň trochu připomněla kulturní a duchovní aspekt naší krajiny. Aspekt, jenž je při našem současném způsobu účelové konzumace krajiny velmi důležitý pro uchování bohatosti a rozmanitosi našeho života ve všech jeho podobách. Putování, zejména to pěší, nabízí zpomalení, zvolnění i zastavení a dostatek času na přemýšlení právě o těchto věcech.

Slavnost na Bučině není otevřením poutní cesty v pravém slova smyslu, neboť tyto cesty jsou zde odedávna. Není ani radostným ukončením projektu, resp. prací na něm. Máme příslib prodloužení projektu o půl roku do příštího září, čímž společně získáváme téměř rok na vzájemnou společnou komunikaci k tématu poutní cesty a jejího využití pro náš život.
 
Slavnost na Bučině proto chápeme zejména jako příležitost k posílení povědomí o této přeshraniční cestě a srdečně Vás na ni společně s dalšími českými a německými partnery zveme a těšíme se na setkání.

 

Za českého partnera projektu
 
Vladimír Silovský
RRA Šumava,o.p.s.
384 73 Stachy 422
tel. 380 120 273, 605 351 714

Vše o aktuálním stavu projektu naleznete na www.poutnicesta-vianova.cz
Devítidílné prázdninové putování po poutní cestě pak na www.rozhlas.cz/cb/serialy/_zprava/poutni-cesta-via-nova--920060

 

 

Celý článek
28.08.2011 13:20

TOP 09 a STAN: Veřejná autobusová doprava stojí před likvidací

Obec podpoří připravovanou "Společnou výzvu středočeských komunálních politiků na záchranu veřejné autobusové dopravy".

Více informací naleznete v příložené tiskové zprávě Veřejná autobusová doprava stojí před likvidací.pdf (226,6 kB)

Celý článek
22.08.2011 09:18

Výstaviště Flora Olomouc srdečně zve na podzimní výstavy FLORA OLOMOUC a OLIMA 2011

Celý článek
21.08.2011 20:43

Prázdniny končí na Křešíně!

Celý článek
19.08.2011 09:11

KONCERT ČESKÉHO ROZHLASU v přímém přenosu - sobota 10. září 2011 v 10.00 hodin

Český rozhlas u příležitosti 170. výročí Dvořákova narození pořádá v koncertním sále památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě komorní koncert, který bude uveden v přímém přenosu na stanici Vltava. Program bude upřesněn.
Vstupenka na prohlídku muzea platí i na koncert, jinak vstupné dobrovolné.
Rezervace:
tel. 318 618 115 , mobil.tel. 606 835 854
E-mail: pamatnik@antonindvorak.cz

Celý článek
<< 27 | 28 | 29 | 30 | 31 >>