Náves

17.08.2011 10:26

Příprava podzimního vydání Vysockého občasníku

Rádi bychom touto cestou požádali o Vaše příspěvky (názory, připomínky, fejetony, zajímé události, nekomerční inzerce, atd.), které rádi do podzimního čísla zařadíme.

Děkujeme za spolupráci.

ZO Vysoká u Příbramě

Celý článek
16.08.2011 17:47

Strnad - pták roku 2011

Stále se něco kolem nás děje a tak věřím, že i tento příspěvek najde své čtenáře mezi občany :)

Ptákem roku 2011 je strnad obecný, jeden z nejpočetnějších ptáků u nás, ale současně i druh, který postupně, ale vytrvale, ubývá. Za posledních 30 let od nás zmizelo půl až 1 milion strnadů, víze na www.birdlife.cz/index.php?ID=2077.

Přeji hezký zbytek léta!

Zdeněk Strnad

Celý článek
09.08.2011 11:33

Pozdrav "vysočáků" z Nového Zélandu

Zasíláme  krásný pozdrav z New Zealand   "naší vííísce"   :-)  Vejvi & Kuba

Základní info o Novém Zélandu na Wikipedia

 

Celý článek
09.08.2011 09:54

Tento portál se může hodit i Vám ...

Na tomto celostátní informačním portálu www.czregion.cz/ naleznete mnoho užitečných informací nejen pro plánování výletů.

Celý článek
01.08.2011 08:50

Srpnové tipy kam za kulturou v regionech ČR

více v přiloženém dokumentu srpnove-tipy-na-vylet.pdf (122,7 kB).

ZO přeje pohodové pokračování léta

Celý článek
01.08.2011 08:25

Slyšte, slyšte vytrubování již páté Příbramské svatohorské šalmaje!

Zveme Vás všechny opět po roce na slavnost hudby, tance, divadla, řemesel a rytířských klání. V sobotu 17.září  v 9.15 se sejdou vystupující, pořadatelé ale i Vy v dobových kostýmech na náměstí Arnošta z Pardubic (kašna u spořitelny) a půjdou ulicí Pražskou dále, přímo na místo konání Šalmaje – Svatou Horu.

I tento rok najdete mezi vystupujícími známé tváře, ale i takové, se kterými jste se ještě nesetkali. Mezi těmi, kteří na Šalmaji již vystupovali uvidíte a uslyšíte samozřejmě pořádající Ginevru, skupinu Jauvajs se strhujícími irskými tanci skupiny Coiscéim, Strašlivou podívanou,skupinu historického šermu Equites, nebo třeba tanečnice z Arabika Duo. Nově zde vystoupí hudební například skupiny Hradní duo, Lakomá Barka, ze zahraničí, tentokrát ze Slovenska přivítáme hudebníky z Irish Rose.

Děti se mohou těšit hned na tři divadla: Divadlo Krapet, Divadlo Kapsu a Divadlo Kvelb. Šermíři jsou zastoupeni též dvakrát a to SHŠ Equites a SHŠ Bohemica sanguis. Taneční drama Červená maska Vám předvede v půvabných kostýmech skupina Animata se svým hostem. Těm z Vás, kteří máte rádi ohňová vystoupení, malé doporučení! Dobře se oblečte a nenechte si ujít závěr programu, „Vzplanutí“ od Divadla Kvelb!

Přemýšlejte, komu byste chtěli udělat radost drobným dárkem, šikovných řemeslníků zde bude dostatek. A pokud jste stejně hraví jako třeba Vaše děti, můžete si spolu s nimi vyzkoušet svou zručnost v řemesle i zacházení s mečem či luky. Nechcete aby Vás někdo poznal? Nechte si namalovat obličej dle Vašeho přání.

Za celodenní program zaplatíte i letos jen 70,-Kč, děti do 50 palců (140 cm), invalidé a návštěvníci v kostýmech mají vstup opět zdarma. Celý výtěžek ze vstupného tentokrát poputuje ke třem obdarovaným a to: Dětské léčebně v Bukovanech, Svaté Hoře a obecně prospěšné společnosti Alka o.p.s.

A tak i Vy, kteří přijdete, budete vědět, že jste pomohli dobré věci.

Na závěr se sluší poděkovat a to za podporu Šalmaje, které se dostalo opět od města Příbram, Středočeského kraje a dalších partnerů, jejichž loga najdete na všech našich propagačních tiskovinách. Pokud tomu bude tak i nadále, můžeme věřit, že se za rok opět všichni společně shledáme.

 

Za Ginevru music o.s.

Václav Plecitý

Romana Plecitá

 

Celý článek
22.06.2011 09:04

Pozvánka na oslavy 105. výročí založení SDH Narysov

Celý článek
09.06.2011 21:57

Aktuality z Podbrdského regionu

Na valné hromadě dne 19.5.2011 bylo vybráno nové logo Svazku obcí Podbrdského regionu a bylo rozhodnuto a realizaci Fabiánovy stezky.

Na poslední valné hromadě Svazku obcí Podbrdského regionu konané dne 19.5.2011 si obce sdružené v tomto Svazku vybraly svoje logo, které tak bude Svazek prezentovat. Vítězným návrhem je pak návrh pana Hoška z příbramské firmy Reklama 99. Logo spojuje 4 základní prvky, které k obcím v regionu jednoznačně patří a to v podobě hřebene Brd, hornické činnosti, říčky Litavky a lesů, které nás obklopují.

Důvodem proč téměř po 17 letech došlo k výběru loga je skutečnost, že by se Svazek obcí Podbrdského regionu prezentoval jako silný partner nejen obcím v regionu. Rád by se tak stal garantem některých činností rozvoje regionu a byl účasten při důležitých jednáních s institucemi nebo jinými partnery, kteří nepůsobí pouze v regionu. V současnosti je tomu tak především v podobě problematiky zpřístupnění VÚ Brdy.

Logo bylo vybráno také s ohledem na připravovanou realizaci Fabiánovy stezky, což je základní páteřní turistická stezka v podobě umístění informačních panelů do jednotlivých obcí sdružených ve Svazku (logo by tak mělo být instalováno na panelech). Tato stezka by měla jednotlivé obce symbolicky propojit a současně umožnit, aby obce ve Svazku mohly následně přidružit svoje aktivity v turistickém ruchu na tuto Stezku. Celkem bude realizováno 24 topografických map, do kterých budou citlivě vsazeny fotografie z jednotlivých obcí, které budou poukazovat na pozoruhodnosti v daných obcích. Součástí stezky bude i instalace 14 informačních panelů, na které budou tyto mapy umístěny. Některé mapy tak budou umístěny na panely, které jsou v majetku obcí.

V současnosti probíhají všechny práce k výrobě mapových podkladů a informačních panelů. Pokud se vše podaří dle harmonogramu, tak by Stezka měla být otevřena v poslední školní den, tedy 30. 6. 2011 v 11.00 v Bohutíně za účastí významných osobností nejen z našeho regionu.

23.5.2011 - Na valné hromadě Svazku obcí Podbrdského regionu bylo přijato stanovisko k problematice zpřístupnění VÚ Brdy, toto stanovisko je následující:

Obce sdružené ve Svazku obcí Podbrdského regionu přijaly na poslední valné hromadě konané dne 19. 5. 2011 stanovisko k plánovanému civilnímu zpřístupnění VÚ Brdy. Zmiňované zpřístupnění je pro všechny obce potenciálním problémem a proto je nutné podniknout kroky, které povedou
k úspěšným řešením a správným rozhodnutím spojených s touto problematikou.

Svazek obcí upozorňuje na skutečnost, že by nadále měla být zajištěna trvalá udržitelnost ochrany území ve VÚ Brdy, přičemž není nutná přítomnost armády ČR. Měly by být přijata taková opatření, která povedou o ochraně tohoto území a měla by být stanovena instituce nebo orgán, který tuto ochranu zajistí.

V rámci ochrany tohoto území by měl být zajištěný takový režim, aby nedocházelo k poškození zdraví a majetku osob žijících v obcích sdružených ve Svazku, neboť na daném území dochází k důležité akumulaci spodních vod. Problémem by byla i potenciální necitlivá zástavba, která by změnila i ráz krajiny. Podstatným problémem může být skutečnost, že se v prostoru nachází nevybuchlá munice, která je životu nebezpečná. Je nutné znát odpověď na otázku, jakým způsobem budou tyto plochy zbaveny této nevybuchlé munice nebo jak budou zabezpečeny. Pokud by za to měly být odpovědny obce, které své finanční prostředky investují do oprav a nezbytné infrastruktury v nich samých, tak likvidace této zátěže by výrazně ovlivnila jejich rozpočty. Obce současně ani nechtějí přebírat odpovědnost za činnosti, na kterých se předtím nepodílely.

Obce také nejsou připraveny na nápor spojený se zpřístupněním VÚ Brdy a to v důsledku se zvýšeným pohybem civilistů nebo nárůstem dopravy. Až na výjimky nejsou v obcích chodníky, většina komunikací je účelových a místních, které nejsou schopny pojmout nárůst provozu na nich. Region současně nedisponuje ani dostatečným zázemím pro turistický ruch, který v minulosti nebyl významně podporován a rozvíjen.

Svazek obcí Podbrdského regionu by také rád vyzval všechny kompetentní instituce k tomu, aby sdělily další vizi a postup naložení s daným územím. Není přesně zřejmý postup po uvolnění VÚ Brdy, což vnímáme jako krok první, ale neznáme přesně krok druhý, tedy jaký bude další osud území ve VÚ Brdy. Rádi bychom, aby byly následné kroky s obcemi konzultovány a aby nedošlo k takovým rozhodnutím, jejichž dopad by byl negativní a nezvratný nejen pro obce, ale především pro občany v tomto regionu žijící.

21.5.2011 - Na úřední desce se můžete podívat na Závěrečný účet Svazku, Zápisy z Valných hromad (10.3.2011 a 19.5.2011), Strategický výhled Svazku obcí Podbrdského regionu

30.1.2011 - Zveřejněny a vystaveny fotografie z obce Čenkov. Více v sekci Obrazem

11.1.2011 - Byla podána žádost o dotaci v rámci Výzvy hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha na realizaci Fabiánovy naučné stezky v celkové výši 312.000,- Kč. Budeme netrpělivě očekávat na krajské rozhodnutí a informovat Vás následně o dalších případných krocích.

8.1.2011 - Byly spuštěny nové stránky Svazku obcí Podbrdského regionu na adrese www.podbrdsko.com

Celý článek
09.06.2011 21:53

Korupce jako ekonomický fenomén

Šancemi na odhalování korupce a možnostmi její prevence se Svaz  zabývá několik let. Již v roce 2005 podepsal dohodu s ministerstvem pro místní rozvoj, v rámci které byla zřízena pro starosty měst a obcí, kteří měli podezření na korupční jednání. V roce 2007 pak Svaz připomínkoval tzv. antikorupční novelu zákona o obcích, která byla bohužel posléze z legislativního procesu stažena.

V současné době je na webových stránkách Svazu umístěn odkaz na centrální protikorupční linku 199, která je provozovaná Transparency international a financovaná MV ČR. Zároveň Svaz s ministerstvem vnitra spolupracuje na návrzích dalších protikorupčních opatření, které by se následně měly projevit v novele zákona o obcích.
V poslední době Svaz také aktivně vystupuje proti záměru rozšíření pravomocí NKÚ o kontrolu hospodaření územních samosprávných celků nejen z hlediska zákonnosti, ale i účelnosti a hospodárnosti, neboť jej považuje za závažný zásah do samostatnosti obcí a rozhodovací pravomoci zastupitelstva. Zásadní nesouhlas s rozšířením kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu v navrhovaném znění přijal XII. Sněm Svazu. Shrnutí kroků, které Svaz v oblasti boje proti korupci podniká, najdete zde.
Korupce jako ekonomický fenomén je i námětem X. Fóra Zlaté koruny, které se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase a na které bychom vás rádi upozornili. Fórum se uskuteční dne 14. června 2011 od 9.30 hodin v TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4. 
Diskutovaná témata:
- Korupce jako brzda ekonomického růstu
- Může být boj proti korupci úspěšný? Zkušenosti s korupcí u nás a ve světě
- Šance na odhalování a prevenci korupce v českých podmínkách
- Media proti korupci – osamocený boj? 
V diskusi vystoupí významní ekonomové, zástupce Svazu měst a obcí ČR, zástupci akademické sféry, novináři a publicisté. Fórum bude zakončeno neformální večeří. Členové SMO ČR mají slevu ve výši 30 % z účastnického poplatku

Registrace a aktuální program: https://zlatakoruna.info/forum-10?from=smo  

Celý článek
03.06.2011 14:34

Našly se dětské dioptrické brýle

Pokud Vaše dítko postrádá dioptrické brýle, pak je ztratilo na cestě do Bohutína. Nálezcem je pan František Sadílek - Vysoká 122, který nález oznámil a brýle má u sebe. ZO děkuje panu Sadílkovi za všímavost a ochotu.

Celý článek
<< 28 | 29 | 30 | 31 | 32 >>