Náves

14.04.2011 09:18

Oprava místní komunikace pod zámeckým parkem

Dodavatelem opravy místní komunikace a obnovy vodní strouhy pod zámeckým parkem byla vybrána firma KOSTA Příbram, s.r.o., viz. Zápis z 5.4.2011.pdf (127,7 kB) Přesný termín zahájení ještě bude upřesněn, ale předběžné plánování je na začátek května 2011 - stavební práce budou v rozsahu 7-10 dnů. Během této doby bude platit dopravní omezení v podobě uzávěry této komunikace a s majiteli přilehlých domů bude OÚ domlouvat podrobnější řešení tohoto omezení.

Finanční rozbor této investiční akce je k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost během uzávěry a věříme že oprava komunikace bude ku prospěchu nás všech.

Zastupitelé obce

Celý článek
20.03.2011 16:00

Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

 Dle oficiální zprávy nezávislého auditora KA ČR č.o. 1019 ze dne 18.3.2011nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by měly závažnost nedostatků uvedených v zákoně č. 420/2004 Sb., p10, odst.3, písm. c). Dále nebyly identifikována žádná rizika dle zákona 450/2004 Sb.

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 2.55%

Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 2.46%

Podíl hodnoty zástav na celkovém majetku územního celku: 0%

Celý článek
12.03.2011 23:01

ČIŠTĚNÍ OBECNÍCH KOMUNIKACÍ po zimě

V pondělí 14.3.2011 budou obecní komunikace strojově uklízeny firmou KOSTA Příbram, s.r.o. (zametení posypového štěrku, který byl použit při zímní údržbě). Prosím všechny o ulehčení této práce tím, že nebudete parkovat na obecních komunikacích od 7:30 - 14:00 hodin.

Děkujeme za pochopení

OÚ Vysoká u Příbramě

Celý článek
23.02.2011 17:54

Poděkování občanům

Rádi bychom jménem obecních zastupitelů poděkovali všem, kteří se zúčastnili včerejšího veřejného zasedání obecního zastupitelstva. Účást byla velká a dovolíme si zmínit, že součtem nás tam bylo téměř 50 občanů se zájmem o dění v obci. Během diskuse byly vzneseny i  připomínky a náměty na rozvoj obce, které budou též  začleněny do plánu rozvoje. Právě tato zpětná vazba je pro obec důležitá, a velice si jí vážíme. Věříme, že i odpovědi na obecní témata byla dle očekávání informativní a věcná.

Věříme, že účast na veřejných zasedáních poroste stejně jako roste návštěvnost tohoto obecního portálu, kde zvěřejňujeme průběžné dění v obci.

Zdraví

OZ Vysoké u Příbramě

 

 

Celý článek
11.02.2011 17:19

Středočeská autobusová doprava - ROPID vybízí ke spolupráci

TZ ROPID 9.2.2011.doc (98,5 kB)

Celý článek
27.01.2011 18:01

Úprava jízdních řádů od 1.2.2011 / Aktuální stav

Ke dnešnímu dni bohužel není možné získat jakékoliv stanovisko KUSK k naší žádosti o zachování neobjednaných spojů a tak s největší pravděpodobností dotčené spoje nebudou v základní dopravní obslužnosti, tj. budou zrušeny. I nadále OÚ Vysoká u Příbramě na této žádosti, resp. na získání informací pracuje.

Celý článek
06.01.2011 21:51

Úprava jízdních řádů od 1.2.2011

Na základě oznámení z KUSK ze dne 28.12.2010 o zrušení 3 autobusových linek jsem jako obec požádali o převod těchto autobusových linek ze základní dopravní obslužnosti do ostatní dopravní obslužnosti a tím se nám podaří tyto spoje zachovat. Bude tím zatížen obecní rozpočet, který tyto spoje bude muset dodovat společně s ostatními zúčastněnými obcemi.

 

Dopis společně s dotčenými spoji (označené žlutě) nelezne zde.

33777665_0_dopis_obcim.pdf (26 kB)
33777665_1_300023.pdf (97,6 kB)
33777665_3_300033.pdf (98,3 kB)

Celý článek
06.01.2011 21:28

Projekt Euroklíč Střední Čechy

Jste držitel/ka průkazu ZTP nebo ZTP/P? Nenechte si ujít příležitost získat Euroklíč zdarma!

V Příbrami jsou vydávány ve  II. pavilonu 8. základní školy Příbram VII., Žežická 193. V pondělí od 8 - 16 hod. a ve čtvrtek od 8 - 12 hod. Bližší informce poskytne paní Dana Pikrtová, tel. 733752811

Více o Euroklíči na www.eurokeycz.com/16_str_cechy.html.

 

Celý článek
14.12.2010 21:38

Obecní zpravodaj "Vysocký občasník" právě vyšel!

Ke stažení je právě zde... VysockyObcasnik12-2010.pdf (146,5 kB)

Celý článek
14.12.2010 21:00

Ustavující schůze Svazku obcí Antonína Dvořáka

Dne 14.12.2010 se uskutečnila ustavující schůze a bylo zvoleno nové vedení Svazku a to: předsedou byla zvolena paní Vlasta Petýrková a místo předsedou byl zvolen pan Antonín Pospíšil. Jedním z hlavních témat byla ČOV  - informace občanům budou zpracovány do veřejného zasedání obecního zastupitelstva plánovaného na začátek března 2011. Přesný datum bude v předstihu vyvěšen na úřední desce.

Celý článek
<< 28 | 29 | 30 | 31 | 32