DSO ORP Příbram: Návrh Závěrečného účtu za rok 2017

23.05.2018 10:22

Závěrečný účet za rok 2017 DSO ORP Příbram.docx (39273)

Příloha k 31.12.2017.pdf (3994625)
Rozvaha k 31.12.2017.pdf (465160)
Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2017.pdf (3839301)
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017.pdf (527074)

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2017 - str. 1.jpg (450230)
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2017 - str. 2.jpg (705093)
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2017 - str. 3.jpg (641636)
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2017 - str. 4.jpg (702328)
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2017 - str. 5.jpg (616168)
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2017 - str. 6.jpg (468559)
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2017 - str. 7.jpg (601449)
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2017 - str. 8.jpg (351529)