Foto ohlednutí za 1. ročníkem Cempírek FESTU

22.09.2014 13:49

Dovolte abychom Vám zprosptředkovali pár záběrů ze včerejšího hudebního odpoledne nazvaném "Cempírek FEST". Bohužel ani ty nejlepší fotky nemohou popsat vynikající atmosféru, kterou pro nás diváky a posluchače připravily skupiny Tlakové galoše, Origami a Dekolt. Všem účinkujícím, Pohostinství A. Cempírka a dobrovolníkům z řad občanů a přátel obce patří jménem zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě velké poděkování. Není možné opomenout i poděkování všem kuřákům, kteří respektovali v sále "zákaz kouření" během celého odpoledne. A kdo přijede příště? ....