Foto vzpomínka na cyklo-putování po Fabiánově naučné stezce

06.10.2011 20:55

Výlet se konal v neděli 25. září za účasti starostů a zastupitelů obcí, které jsou v našem Svazku zastoupeny, tedy Vysoké u Příbramě, Lázu, Bohutína, Podlesí, Příbrami, Obecnice, Drahlína, Sádku, Lhoty u Příbrami, Trhových Dušník, Bratkovic, Čenkova, Ohrazenic a Křešína. Start byl una Vysoké u Příbrami, od hostince U Cempírka, s tím, že o hodinu později po krátké návštěvě Památníku Antonína Dvořáka jsme putovali dále směrem na Bohutín, Podlesí, Lhotu, Trhové Dušníky a Bratkovice až do Křešína. Trasa byla zhruba 35km s tím, že s cestou zpět měl každý na tachometru okolo 60km.

 

Musíme říci, že za naší obec se výletu zúčastnilo 13 občanů z celkem 40 účástníků cyklo-putování, kterým patří velké díky za podporu a věřím, že se v minimálně shodném počtu sejdeme i na dalším ročníku cyklo-putování po Fabiánově stezce.