JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

10.03.2014 22:40

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a článkem XVI. Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě v úterý

18. března 2014 od 19:30 hodin

 

PROGRAM:

 

 1. Kontrola usnesení z minulého jednání starostů konaného dne 7. 11. 2013,
 2. Informace o DPH,
 3. Změna stanov,
 4. Volba místopředsedů a revizní komise,
 5. Rozpočtový výhled 2014-2016,
 6. Návrh rozpočtu na rok 2014
 7. Informace o projednávání změny trasy hl. přivaděče kanalizace z Vysoké do ČOV
 8. Webové stránky SOAD,
 9. Vedení účetnictví Svazku,
 10. Určení správce rozpočtu,
 11. Směrnice k účetní závěrce,
 12. Zápis revizní skupiny  z kontroly účetnictví za II. pololetí 2013,
 13. Různé,
 14. Diskuze,
 15. Závěr.

 

 

Zdeněk Strnad, předseda Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Ve Vysoké u Příbramě dne 10. 3. 2014