JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

25.05.2014 13:55

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a článkem XVI. Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Narysov v pondělí

2. června 2014 od 19:30 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého jednání starostů konaného dne 15. 4. 2014,
  2. zpráva z účetních knih,
  3. projednání uzávěrky 2013, Závěrečný účet a Zpráva auditora za rok 2013,
  4. stav prací na alternativní trase z Vysoké u Příbramě do ČOV,
  5. příprava zadávacího řízení na výběr dodavatele pro zajištění územního a stavebního rozhodnutí nové trasy, prováděcí dokumentace stavby,
  6. diskuze,
  7. závěr.

 

 

Zdeněk Strnad, předseda Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

 

Ve Vysoké u Příbramě dne 25. 5. 2014