JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

19.09.2014 18:52

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a článkem XVI. Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Modřovice v pátek

26. září 2014 od 18:00 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého jednání starostů konaného dne 2. 6. 2014,
  2. zpráva z účetních knih a informace o zprávě auditora,
  3. závěrečné seznámení se změnou trasy z Vysoké do Třebska,
  4. zpráva hodnotitelské komise,
  5. informace z členských obcí,
  6. různé,
  7. diskuze,
  8. závěr.

 

 

Zdeněk Strnad, předseda Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

 

Ve Vysoké u Příbramě, dne 18. 9. 2014