Koledy na návsi

18.12.2011 15:32

Rádi bychom jménem zastupitelstva obce poděkovali za Vaši účast na, věříme že příjemné, společné akci s vánoční atmosférou, která se konala v pátek 16.12.2011 u vánočního stromu v obci. I přes dnešní uspěchanou dobu jsme se byli schopni na chvíli se pozastavit nad sílou a bohatstvím, které ve společném úsilí máme. Nejen velká účast na této začínající tradici (celkem bylo spočítáno 145 dospělých a i dětí zde bylo mnoho), ale i zaznamenaný vzrůstající zájem o dění v obci je důkazem, že jsme schopni si zpříjemňovat náš každodenní společný život v obci vzájemnou pomocí a tím, že jako člověk k člověku, občan k občanu nalezneme vzájemnou cestu plnou úcty, pochopení a optimismu v jednání. Pozapomínáme, že naše síla je uchována v tradici a soudržnosti lidí oproti životu ve větších městech. Čerpejme tedy z této síly a naučme se ji využívat v každodenním životě.

 

Oslavte nekrásnější svátky roku v kruhu rodiny, najděte si čas na pohádku a při štědrovečerní večeři pozor na kůstky z kapra. Věříme, že každý z nás nalezne pod stromečkem své splněné přání.

 

Přejeme Vám všem požehnané svátky vánoční.

ZO Vysoká u Příbramě

 

Za poskytnuté fotky děkujeme panu JN.