KONTEJNERY na velkoobjemový odpad

18.04.2012 10:57

VĚC: KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD


Kdy: od pátku 27.4.2012 do pondělí 30.4.2012
Kde: jeden kontejner bude přistaven před obecním domem a druhý bude ve spodní části obce „u kapličky“

UPOZORNĚNÍ:
Do kontejneru se nesmí odkládat nebezpečné odpady, stavební odpad ve větším množství a odpady, které lze likvidovat jinak!
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven 3.5.2012 od 16:30 před obecním domem.

NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD OKOLO KONTEJNERU PŘED, BĚHEM ANI PO TERMÍNU! POKUD JE JEDEN KONTEJNER PLNÝ ZKUSTE DRUHÝ, VE SPODNÍ ČÁSTI OBCE NEBÝVÁ TAK PLNÝ.

Děkujeme za pochopení
ZO Vysoká u Příbramě