KONTEJNERY na velkoobjemový odpad

22.04.2013 14:58

Kdy: od pátku 26.04.2013 do pondělí 29.04.2013
Kde: jeden kontejner bude přistaven před obecním domem a druhý bude ve spodní části obce „u kapličky“

UPOZORNĚNÍ:
Do kontejneru se nesmí odkládat nebezpečné odpady, stavební odpad ve větším množství a odpady, které lze likvidovat jinak!

NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD OKOLO KONTEJNERU PŘED, BĚHEM ANI PO TERMÍNU! POKUD JE JEDEN KONTEJNER PLNÝ, ZKUSTE DRUHÝ VE SPODNÍ ČÁSTI OBCE, NEBÝVÁ TAK PLNÝ.

Děkujeme za pochopení
ZO Vysoká u Příbramě