KONTEJNERY na velkoobjemový odpad nově i v červenci 2012 / II. termín

12.07.2012 11:08

KONTEJNERY na velkoobjemový odpad

Rádi bychom se touto cestou omluvili za dodavatele této služby, který minulý pátek z technických důvodů kontejnery nepřistavil. Jako nájradu jsem domluvili nový termín a to:


Kdy: od pátku 3.8.2012 do pondělí 6.8.2012
Kde: jeden kontejner bude přistaven před obecním domem a druhý bude ve spodní části obce „u kapličky“

UPOZORNĚNÍ:
Do kontejneru se nesmí odkládat nebezpečné odpady, stavební odpad ve větším množství a odpady, které lze likvidovat jinak!

NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD OKOLO KONTEJNERU PŘED, BĚHEM ANI PO TERMÍNU! POKUD JE JEDEN KONTEJNER PLNÝ ZKUSTE DRUHÝ, VE SPODNÍ ČÁSTI OBCE NEBÝVÁ TAK PLNÝ.

Děkujeme za pochopení
ZO Vysoká u Příbramě