Kontejnery na velkoobjemový odpad

07.11.2013 10:17

K O N T E J N E R Y

 

na velkoobjemový odpad budou přistaveny u OÚ a u kapličky  od 15. – 18. 11. 2013.

 

Do kontejneru se nesmí odkládat nebezpečné odpady, stavební odpad ve větším množství

a odpady, které lze likvidovat jinak!

 

NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD OKOLO KONTEJNERU! POKUD JE KONTEJNER PLNÝ VOLEJTE 777 600 144. Děkujeme