KONTEJNERY na velkoobjemový odpad

29.07.2014 12:37

Kdy: od pátku 01. 08. 2014 do pondělí 04. 08. 2014
Kde: jeden kontejner bude přistaven před obecním domem a druhý bude ve spodní části obce „u kapličky“

UPOZORNĚNÍ:
Do kontejneru se nesmí odkládat nebezpečné odpady, stavební odpad ve větším množství a odpady, které lze likvidovat jinak!

NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD OKOLO KONTEJNERU PŘED, BĚHEM ANI PO TERMÍNU! POKUD JE JEDEN KONTEJNER PLNÝ, ZKUSTE DRUHÝ VE SPODNÍ ČÁSTI OBCE, NEBÝVÁ TAK PLNÝ.

Děkujeme za pochopení
ZO Vysoká u Příbramě