KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

10.04.2015 10:14

Kdy: od pátku 24. 4. 2015 do pondělí 27. 4. 2015

Kde: jeden kontejner bude přistaven před obecním domem a druhý bude ve spodní části obce „u kapličky“

 

UPOZORNĚNÍ:

Do kontejneru se nesmí odkládat nebezpečné odpady, stavební odpad ve větším množství a odpady, které lze likvidovat jinak!

 

NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD OKOLO KONTEJNERU PŘED, BĚHEM ANI PO TERMÍNU! POKUD JE JEDEN KONTEJNER PLNÝ, ZKUSTE DRUHÝ VE SPODNÍ ČÁSTI OBCE, NEBÝVÁ TAK PLNÝ.

 

Děkujeme za pochopení

Vaše obec