Korupce jako ekonomický fenomén

09.06.2011 21:53

Šancemi na odhalování korupce a možnostmi její prevence se Svaz  zabývá několik let. Již v roce 2005 podepsal dohodu s ministerstvem pro místní rozvoj, v rámci které byla zřízena pro starosty měst a obcí, kteří měli podezření na korupční jednání. V roce 2007 pak Svaz připomínkoval tzv. antikorupční novelu zákona o obcích, která byla bohužel posléze z legislativního procesu stažena.

V současné době je na webových stránkách Svazu umístěn odkaz na centrální protikorupční linku 199, která je provozovaná Transparency international a financovaná MV ČR. Zároveň Svaz s ministerstvem vnitra spolupracuje na návrzích dalších protikorupčních opatření, které by se následně měly projevit v novele zákona o obcích.
V poslední době Svaz také aktivně vystupuje proti záměru rozšíření pravomocí NKÚ o kontrolu hospodaření územních samosprávných celků nejen z hlediska zákonnosti, ale i účelnosti a hospodárnosti, neboť jej považuje za závažný zásah do samostatnosti obcí a rozhodovací pravomoci zastupitelstva. Zásadní nesouhlas s rozšířením kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu v navrhovaném znění přijal XII. Sněm Svazu. Shrnutí kroků, které Svaz v oblasti boje proti korupci podniká, najdete zde.
Korupce jako ekonomický fenomén je i námětem X. Fóra Zlaté koruny, které se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase a na které bychom vás rádi upozornili. Fórum se uskuteční dne 14. června 2011 od 9.30 hodin v TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4. 
Diskutovaná témata:
- Korupce jako brzda ekonomického růstu
- Může být boj proti korupci úspěšný? Zkušenosti s korupcí u nás a ve světě
- Šance na odhalování a prevenci korupce v českých podmínkách
- Media proti korupci – osamocený boj? 
V diskusi vystoupí významní ekonomové, zástupce Svazu měst a obcí ČR, zástupci akademické sféry, novináři a publicisté. Fórum bude zakončeno neformální večeří. Členové SMO ČR mají slevu ve výši 30 % z účastnického poplatku

Registrace a aktuální program: https://zlatakoruna.info/forum-10?from=smo