Kotlíková dotace se bude od června dávat i ve Středočeském kraji

21.05.2013 16:54

Kotlíková dotace se bude od června dávat i ve Středočeském kraji

Zástupci Ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje se dohodli na spuštění tzv. ,,kotlíkové dotace“. Půjde o obdobnou výzvu jako v Moravskoslezském kraji: podporovat bude výměnu kotlů v domácnostech za modernější kotle, které produkují méně emisí. Kdo si letos plánuje koupit nový kotel na dřevěné pelety, bude moci o dotaci brzy požádat.

 Prostřednictvím tohoto dotačního programu bude poskytována dotace domácnostem ve Středočeském kraji, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) za nízkoemisní, plně automatické kotle na uhlí nebo biomasu (peletky), anebo jejich kombinaci,“ upřesnil náměstek Semerád s tím, že předpoklad otevření výzvy je v červnu 2013. Příspěvek z dotačního programu bude cca 50% a maximální výše dotace pak bude činit 40 000 Kč na jeden kotel.

V současné době je na území Středočeského kraje podle Českého statistického úřadu, který vychází z výsledků sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011, provozováno cca 115 870 kotlů na tuhá paliva (uhlí, koks, uhelné brikety nebo dřevo). Předpokládaný dotační program se pak bude vztahovat na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní kotle s automatickým plněním. Novým kotlem se rozumí kotel:

  • nízkoemisní splňující mezní úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídy 3 s max. výkonem 50 kWt
  • na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu  (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy)
  • s plně automatickým přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání
  • kotel na tuhá paliva, který splňuje alespoň třetí emisní třídu, stojí minimálně 80.000 Kč.

KotlikovaDotace.pdf (365091)

Zdroj:

https://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/vyzva-zamerena-na-podporu-vymeny-domacich-kotlu-bude-otevrena-v-cervnu.htm

https://ceska-peleta.cz/clanky-klastru/kotlikova-dotace-se-bude-od-cervna-davat-i-ve-stredoceskem-kraji/