Kvartální výkaz 1/2011 o svozu KO

20.04.2011 10:42

Dle výkazu o odpadech za 1Q/2011 bylo z obce odvezeno následující množství komunálního a třízeného odpadu:

 
34,9 t      komunál. odpadu
0,63 t      plast
0,565 t    papír
0,266 t    sklo bílé
0,320 t    sklo barevné