Náhradní termín: Kontejnery na velkoobjemový odpad

15.10.2014 07:20

K O N T E J N E R Y

 

na velkoobjemový odpad budou přistaveny u OÚ a u kapličky  od 17. – 20. 10. 2014.

 

Do kontejneru se nesmí odkládat nebezpečné odpady, stavební odpad ve větším množství

a odpady, které lze likvidovat jinak!

 

NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD OKOLO KONTEJNERU! POKUD JE KONTEJNER PLNÝ VOLEJTE 777 600 144. Děkujeme