Nařízení Státní veterinární správy

05.06.2013 14:54

M i m o ř á d n á   v e t e r i n á r n í   o p a t ř e n í

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel ve Středočeském kraji.

Narizeni_KVSS_SVS_2013_033429_S_Varroaza.pdf (41833)