Návrh závěrečného účtu obce Vysoká u Příbramě za rok 2018

04.06.2019 19:01

Návrh-Závěrečný_účet_obce_Vysoká_u_Příbramě.pdf (185449)

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.pdf (3048720)

Fin 2-12 M 122018.pdf (64045)

Rozvaha 2018.pdf (46396)

Výkaz zisku a ztráty 2018.pdf (42817)

Vykaz GAR a PAR 2018.pdf (68618)

Příloha účetní závěrky 2018.pdf (129821)