Návrh závěrečného účtu obce Vysoká u Příbramě za rok 2019

10.06.2020 16:38

Návrh_účet_obce_Vysoká_u_Příbramě_2019.pdf (191886)

Fin_2-12_M_122019.pdf (63435)

Příloha_účetní_závěrky_2019.pdf (130075)
Rozvaha_2019.pdf (46410)
Vykaz_GAR_a_PAR_2019.pdf (68668)
Výkaz_zisku_a_ztráty_2019.pdf (42820)
Vysoká u Příbramě zpráva PDF 2019.pdf (470600)