Nové kontejnery na tříděný odpad v obci

29.01.2019 13:52

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech došlo v naší obci k výměně kontejnerů na tříděný odpad. Zvonky na plast a papír byly nahrazeny kontejnery novými, otevíracími.

Kontejnery na nápojové kartony (oranžové) byly odstraněny úplně. Nápojové kartony budeme od této doby vhazovat do kontejneru žlutého, tedy na plasty.

Dále přibyly kontejnery červené na jedlé tuky a oleje (NE motorové ani jiné technické oleje). Tuky z domácnosti budeme ukládat do PET lahví a vhazovat v těchto lahvích do červeného kontejneru. Prosím, nelít volně do této nádoby.

Další kontejner, který přibyl, je kontejner na textil. Je umístěn na sběrném místě u obchodu, v dolní části obce není. Do tohoto kontejneru vhazujte, prosím, nejen textil, ale i hračky a obuv (týká se veškerých textilií v domácnosti), textil by měl být zabalen nebo uložen v pytli nebo v tašce. Obuv by měla být svázána, či jinak spojena. Věci z tohoto kontejneru budou dále tříděny a poslány na charitu či dány na další zpracování. Nevhazujte textil potřísněný oleji či jinými chemikáliemi.

Nyní jsou vyřazené kontejnery umístěny u obecního úřadu, prosím, už do nich nic nevhazujte, jsou určeny k odvozu.

Děkuji všem za pochopení a věřím, že tato změna bude jenom k lepšímu.

 

Ing. Jana Krejčová

starostka obce Vysoká u Příbramě