Obec se stala členem Svazku obcí Podbrdského regionu

05.09.2011 11:55

Na valné hromadě SOPR konané dne 1/9/2011 se obec stala členem SOPR.

Co je to SOPR?

Svazek obcí Podbrdského regionu (SOPR) je ustanoven jako pracovní a iniciativní skupina na podporu a koordinaci prací při obnově a rozvoji regionu. V současnosti jsou ve Svazku sdruženy tyto obce: Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Lhota u Příbramě, Obecnice, Sádek, Trhové Dušníky, Bratkovice, Čenkov, Ohrazenice, Křešín, Vysoká u Příbramě a Drahlín.

 

Základní cíle.

Vytvářet podmínky pro spolupráci v rámci mikroregionu Podbrdska při obnově regionu, zajistit celoplošné zmapování problémů a nalezení nejvýhodnějšího způsobu jejich odstranění, propagovat daný region a získávat mu vážnost ve společenském povědomí i u státních institucí, pečovat o obnovu a prohloubení společenského a duchovního života.

 

 Historie:

Svazek obcí Podbrdského regionu vznikl z původního Sdružení podbrdského regionu, které bylo registrováno od roku 1994. Svoji historii však začalo mnohem dříve. Velká většina starostů po prvních komunálních volbách v roce 1991 byla nových a zcela nezkušených v této práci. Všichni cítili potřebu se scházet a vyměňovat si zkušenosti z každodenního provozu obce, ale z ostatních oblastí například legislativy, stavebnictví a mnoha dalších. To byl v té době hlavní důvod, proč založit toto sdružení. Všichni hledali jsme společného jmenovatele, který by všechny spojoval. Pro náš region je hlavní dominantou Litavka a Brdy - proto tedy SDRUŽENÍ OBCÍ PODBRDSKÉHO REGIONU V POVODÍ LITAVKY, nyní Svazek obcí Podbrdského regionu. Ten byl rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem vnitřních věcí 10.12. 2003 zapsán do registru svazků obcí pod číslem registrace 66/ 2002/ Pb.

 

více informací naleznete na www.podbrdsko.com/