Obec Vysoká u Příbramě zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat obecní pozemky

23.11.2015 19:07

ZamerProdat-412-453.pdf (102482)