Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

14.01.2014 23:54

ObecneZavaznaVyhlaska-201401-ODPADY.pdf (132807)