Obecně závazná vyhláška obce Vysoká u Příbramě č. 02/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18.03.2015 13:57

OZV 2015_2 Systémová vyhláška o odpadech_ZZO-20140310-U3.pdf (900582)