Obecně závazná vyhláška obce Vysoká u Příbramě č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

16.12.2017 11:38

OZV 1_2017 poplatky za odpad návrh ke zveřejnění.pdf (686804)