Obecní symbol: převzetí dekretu o přidělění obecního znaku a vlajky

12.03.2013 23:10

Vážení občané a přátelé obce Vysoká u Příbramě,

na zákaldě dopisu z KANCELÁŘE POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR, který naše obec obdržela v minulých dnech, je nám ctí oznámit, že zatupitelé obce se zúčastní slavnostního přezetí dekretu o udělění znaku a vlajky naší obce. Převzetí dekretu proběhne dne 18. 3. 2013 od 14 hodin ve Státních aktech PS ČR předsedkyní PS ČR paní Miroslavou Němcovou.

Informace o obecním symbolu a vlajce naleznete více na www.vysokaupribrame.cz/obec/znak-a-prapor/navrhy-a-anketa/

O průběhu slavnostního aktu Vás budeme podrobně informovat.

Děkujeme za podporu.

Vaše obec.