ODVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KO

18.04.2018 19:59

ODVOZ  NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KO

Kontejner pro odpad bude přistaven  

u OÚ dne 26. 4. 2018 od 15:45 – 16:15

Nebezpečné složky KO jsou: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuky, kyseliny, fotochemický materiál, léky, pesticidy a pneumatiky z osobních vozidel (bez disků – MAX. 4Ks/občan )