ODVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KO

18.09.2018 13:33

Kontejner pro odpad bude přistaven  

u OÚ dne 20. 9. 2018 od 15:45 – 16:15

Nebezpečné složky KO jsou: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuky, kyseliny, fotochemický materiál, léky, pesticidy a pneumatiky z osobních vozidel (bez disků – MAX. 4Ks/občan )