Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

18.04.2014 08:40

ODVOZ  NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Kontejner pro odpad bude přistaven u OÚ dne 29. 4. 2014 od 16:30 – 17:00

Nebezpečné složky KO jsou: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuky, kyseliny, fotochemický materiál, léky, pesticidy, televize, lednice (pouze úplné) a pneumatiky z osobních vozidel (bez disků – MAX. 4Ks/občan )