Ohlednutí za předvánočním setkání na návsi

10.12.2012 11:01

Vážení přátelé naší malebné obce,

rádi bychom Vám jménem zástupců obce poděkovali za hojnou účast, která nás všechny opět přesvědčila o síle a účinku našeho společného úsilí. Stejně jako jsme popsali společné setkání minulý rok, tak i letos musíme zmínit, že chceme zpříjemňovat náš každodenní společný život v obci vzájemnou pomocí a tím, že jako člověk k člověku, občan k občanu nalezneme vzájemnou cestu plnou úcty, pochopení a optimismu v jednání. Nezapomínejme, že naše síla je uchována v tradici a soudržnosti lidí oproti životu ve větších městech. Čerpejme tedy z této síly a naučme se ji využívat v každodenním životě.

Neopomenutelné poděkování také patří všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě této předvánoční akce: zastupitelům a přátelům obce za přípravu zázemí, panu Ladislavu Šabatovi a jeho týmu za výborné ozvučení, paní Majce Šálkové za organizaci a trpělivost při pečení perníků s dětmi minulý pátek (více zde), rodině Fraňkových a jejich přátel za hudební doprovod a zpěv, místní i přespolní kolumbijské komunitě za sborový zpěv latinsko-amerických koled, panu Janu Polovi za závěrečný ohňostroj a všem, kteří přinesli ochutnávku domácího vánočního pečení. Všichni jako celek pro nás připravili krásný zážitek a je naší povinností uvést, že všichni výše uvedení nepožadovali žádné finanční a jiné kompenzace, byl to jejich dar naší obci, nám všem přítomným. Děkujeme!

Pár záběrů naleznete na www.vysokaupribrame.cz/obec/fotoalbum/advent-2012/

Oslavte nekrásnější svátky roku v kruhu rodiny, najděte si čas na pohádku a při štědrovečerní večeři pozor na kůstky z kapra. Věříme, že každý z nás nalezne pod stromečkem své splněné přání.

 

Přejeme Vám všem požehnané svátky vánoční.

Vaše obec