Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Láz

12.07.2012 11:13

Veřejná vyhláška_Z2-2 Láz.pdf (202 kB)