Otevření obecní knihovny

28.04.2020 13:59

Od 29.4.2020 bude znovu otevřena obecní knihovna. Je nutné ovšem dodržovat bezpečnostní nařízení. Tedy vzdálenost min. 2m od sebe a při vstupu do knihovny nutná dezinfekce rukou a při odchodu taktéž. Zároveň Vás prosíme, abyste vstupovali do knihovny jednotlivě a zdržovali se po dobu nezbytně nutnou k výměně knih.

Děkujeme za pochopení

Vaše obec