OZNÁMENÍ: KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

25.05.2016 13:03

Kdy: od pátku 27. 5. 2016 do pondělí 30. 5. 2016

Kde: jeden kontejner bude přistaven před obecním domem a druhý bude ve spodní části obce „u kapličky“

UPOZORNĚNÍ:

Do kontejneru se nesmí odkládat nebezpečné odpady, stavební odpad ve větším množství a odpady, které lze likvidovat jinak!

NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD OKOLO KONTEJNERU PŘED, BĚHEM ANI PO TERMÍNU! POKUD JE JEDEN KONTEJNER PLNÝ, ZKUSTE DRUHÝ VE SPODNÍ ČÁSTI OBCE, NEBÝVÁ TAK PLNÝ.

Děkujeme za pochopení

Vaše obec