OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA

15.01.2013 16:44

Starosta obce Vysoká u Příbramě

podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

oznamuje:

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

v pátek dne 25. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v zasedací místností OÚ Vysoká u Příbramě č.p. 128

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Ve Vysoké u Příbramě dne 15.01.2013

 

                                                                                    ...........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                       Zdeněk Strnad

                                                                                        starosta obce Vysoká u Příbramě