Oznámení o době a místě konání prezidentských voleb 2013

27.12.2012 13:46

Oznámení  o  době  a  místě  konání  voleb

 

 

Starosta obce Vysoká u Příbramě podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

                                                

oznamuje:

 

1. Volba prezidenta České republiky se koná:

 

  • v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č.1

je volební místnost Vysoká u Příbramě č.p. 128

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Vysoké u Příbramě

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li  uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

 

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.