OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

08.05.2014 18:45

Starosta  obce  Vysoká u Příbramě podle  § 32  zákona  č.  62/2003  Sb.,  o  volbách  do  Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

 

  • v  pátek  dne 23. května 2014 od  14. 00 hodin  do 22. 00 hodin   a 
  • v  sobotu dne 24. května 2014 od  8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

 

2.  Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací  lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

 

Ve Vysoké u Příbramě dne 8. 5. 2014                                                                                 

                                                                                                                       Zdeněk Strnad, starosta