Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČESKÉ REPUBLIKY

09.10.2017 14:58

Starosta obce Vysoká u Příbramě

podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  a doplnění   některých   dalších   zákonů,   ve   znění  pozdějších   předpisů (dále jen zákon),

 

oznamuje:

1.         Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

                       v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin    a

                       v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

 

2.         Místem konání voleb

•           ve   volebním   okrsku   č.   1

            je   volební   místnost           v přízemí budovy Obecního úřady Vysoká u Příbramě

    

3.           Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4.            Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič   může obdržet hlasovací lístky i ve volební   místnosti.

5.            Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

                                                               

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  ...........................................                                                                                                   Zdeněk Strnad

                                                                                               starosta obce

 

 

Zveřejněno na úřední desce: 4. 10. 2017