OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO Zastupitelstva Středočeského kraje

22.09.2016 14:53

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta obce Vysoká u Příbramě podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

-   v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

-   v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost Vysoká u Příbramě č.p. 128, obecní tělocvična

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

5.

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

Ve Vysoké u Příbramě dne 22. 9. 2016

 

Zdeněk Strnad, starosta