Oznámení o výsledku prezidentských voleb 2013

12.01.2013 14:12

Identifikace okrsku: 541583 / Vysoká u Příbramě
Kraj: Středočeský

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 266
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 200
Počet odevzdáných úředních obálek: 199
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 199

 

Volební číslo: 1 - MUDr. Zuzana Roithová, 13 hlasů            
Volební číslo: 2 - Ing. Jan Fischer, CSc., 28 hlasů              
Volební číslo: 3 - Ing. Jana Bobošíková, 3 hlasy               
Volební číslo: 4 - Taťana Fischerová, 5 hlasů
Volební číslo: 5 - MUDr. Přemysl Sobotka, 5 hlasů
Volební číslo: 6 - Ing. Miloš Zeman, CSc., 35 hlasů
Volební číslo: 7 - Prof. JUDr. Vladimír Franz, 20 hlasů
Volební číslo: 8 - Mgr. Jiří Dienstbier, 50 hlasů
Volební číslo: 9 - Karel Schwarzenberg, 40 hlasů