OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

24.08.2011 11:17

SPIS. ZNAČKA: SZ MeUPB/56291/2011/SÚ/VL
ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 57121/2011

27. září 2011 (úterý) v 09:15 hodin

Na základě žádosti pana a paní Kolínových o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: garáž, na pozemcích st. p. 269, parc. č. 36/31 v katastrálním území Vysoká u Příbramě. Celé oznámení je ke stažení zde.