Oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu a vyrozumění o konání ústního jednání

12.02.2015 23:14

SZOVUPB0702015-1-oznámení o zahájení správního řízení.pdf (165198)