Oznámení o záměru prodeje části pozemku parc. č. 409/10

30.11.2011 11:33

Důdod:

1. vyřešení majetkoprávních vztahů po digitalizaci katastrálních map mezi majiteli a obcí,

2. odprodej nevyužívaného obecního pozemku majiteli přilehlého pozemku.

 

OznameniOZameru-409-10-s01.png (185,8 kB)
OznameniOZameru-409-10-s02.png (224,2 kB)
OznameniOZameru-409-10-s03.png (176,9 kB)
OznameniOZameru-409-10-s04.png (211,8 kB)