OZNÁMENÍ ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PŘÍPOJNÁ MÍSTA NEMOVITOSTÍ (kanalizační a vodovodní přípojka – veřejná část)

26.10.2015 16:15

V období od 31. 10. do 4. 11. 2015  od 9 hod do 19 hod. bude probíhat zpracování podkladů pro projekt připojení jednotlivých nemovitostí na připravovanou kanalizační a vodovodní síť. Termín návštěvy u Vás bude upřesněn do 29. 10. 2015.

Předpokládaná délka návštěvy je 15 min. Pokud již nyní znáte čas, který by Vám pro návštěvu projektanta vyhovoval, kontaktujte pana Zdeňka Strnada na telefonu 777 600 144 s nebo přijďte v úředních hodinách dne 27. 10. 2015 na OÚ Vysoká u Příbramě.

Zpracování provede projektant Ing. Jan Andrés. Bude jednat s každým majitelem nemovitosti o nejvhodnějším umístění přípojných bodů:

  1. kanalizace včetně revizní šachtice
  2. vodovodu včetně vodoměrné šachtice.

Přípojné body budou navrhovány do obecního pozemku před nemovitostí, co nejblíže hranici Vašeho pozemku, pokud to bude technicky možné.

Náklady spojené s projektem a výstavbou veřejné části kanalizačních přípojek, tj. kanalizačních revizních šachtic a jejich propojení s hlavním řadem kanalizace, budou hrazeny z rozpočtu Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK. Náklady spojené s projektem a výstavbou veřejné části vodovodních přípojek, tj. vodoměrných šachtic a jejich propojení s hlavním řadem vodovodu, budou hrazeny z rozpočtu obce Vysoká u Příbramě.

Příprava soukromé části domovních přípojek, tj. od nemovitosti do přípojného bodu (revizní a vodoměrné šachtice) bude řešena v následující fázi – během realizace kanalizační a vodovodní sítě. Tyto náklady si bude každý majitel nemovitosti hradit sám. Bližší informace poskytne projektant během návštěvy.

 

Při návštěvě projektanta u Vás se bude řešit následující:

KANALIZACE:

  • umístění výstupu kanalizace z domu
  • umístění revizní (kontrolní) šachtice
  • následné napojení na hlavní řad kanalizace dle projektové dokumentace

VODOVOD:

  • umístění vstupu rozvodu pitné vody do domu
  • umístění vodoměrné šachtice
  • následné napojení na hlavní řad vodovodu dle projektové dokumentace.

Před návštěvou si prosím připravte projektovou dokumentaci Vaší nemovitosti nebo jiný podklad, ze kterého bude možné určit umístění výstupu kanalizace a vstupu rozvodu pitné vody.

 

Předem děkujeme za spolupráci.

Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK a obec Vysoká u Příbramě