OZNÁMENÍ: ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PŘÍPOJNÁ MÍSTA NEMOVITOSTÍ (kanalizační přípojka – veřejná část)

22.10.2015 17:51

Oznámení

zpracování podkladů pro přípojná místa nemovitostí

(kanalizační přípojka – veřejná část)

 

 

V období od 26. 10. do 15. 11. 2015 bude v jednotlivých členských obcích „Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK“, tj. v Modřovicích, Narysově, Třebsku a Vysoké u Příbramě probíhat zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci přípojných míst (kanalizační přípojek – veřejná část) jednotlivých nemovitostí na připravovanou kanalizační síť. Upřesnění termínu návštěvy u Vás zajistí obecní úřad každé obce samostatně.

 

Zpracování bude provedeno projektantem Ing. Janem Adrésem, který bude jednat s každým majitelem nemovitosti o nejvhodnějším umístění přípojného bodu včetně revizní šachtice, popř. přečerpávací stanice, na budoucí kanalizační síť. Přípojný bod bude navrhován do obecního pozemku, pokud to bude technicky možné, co neblíže hranici pozemku, na kterém se nachází nemovitost. Příprava domovních přípojek – soukromá část, tj. od nemovitosti do přípojného bodu (revizní šachtice) bude řešena v následující fázi – během realizace kanalizační sítě. Bližší informace poskytne projektant během návštěvy.

Při návštěvě projektanta se bude řešit následující:

  1. Lokace výstupu splaškové vody z domu.
  2. Umístění revizní (kontrolní) šachty, popř. přečerpávací stanice.
  3. Napojení na hlavní řad kanalizace.

 

Předpokládané délka návštěvy je 15 min. Prosíme o Vaší přípravu na návštěvu projektanta, a to formou zajištění projektové dokumentace stavby nebo jiného podkladu, ze které bude možné určit výstup splaškové vody z nemovitosti.

Náklady spojené s tímto projektem jsou hrazeny z rozpočtu Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK.

 

Předem děkujeme za spolupráci.

Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Dne 20. 10. 2015